VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Datum poslední aktualizace VOP: 1.1.2024

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi společností

ŠTURM TRANSPORT spol. s r. o., IČ: 47153253, DIČ: CZ47153253, (dále jen "Prodávající")

a

jejími zákazníky (dále jen "Kupující").

Tyto VOP se vztahují na všechny obchodní transakce mezi Prodávajícím a Kupujícím.

· Objednávky

2.1. Kupující může učinit objednávku písemně, elektronicky nebo ústně.

2.2. Potvrzení objednávky, ze strany Prodávajícího, představuje závaznou smlouvu mezi oběma stranami.

3. Ceny a platby

3.1. Ceny zboží nebo služeb, uvedené Prodávajícím, jsou platné v době objednávky a jsou uvedeny v měně platné v zemi.

3.2. Kupující se zavazuje zaplatit celou sumu, do předem stanovené lhůty. V případě platby předem se poskytne dohodnutá sleva, není-li dohodnuto jinak.

3.3. Platba může být provedena prostřednictvím různých platebních metod akceptovaných Prodávajícím.

4. Dodání zboží nebo služeb

4.1. Dodací termíny uvedené Prodávajícím jsou následující:

a) U skladových produktů: Dodání zboží proběhne do 48 hodin od potvrzení objednávky.

b) U neskladových produktů: Dodání zboží proběhne do 3 týdnů od ověření dostupnosti u výrobce a potvrzení objednávky.

4.2. Prodávající se zavazuje udělat vše pro dodání zboží, nebo služeb v dohodnutém termínu. Pokud by z jakýchkoliv důvodů dodání nebylo možné v termínu realizovat, budou Kupující informováni o novém, očekávaném termínu dodání.

5. Reklamace a záruky

5.1. Kupující má právo reklamovat vadné nebo nevhodné zboží nebo služby do 14 dnů od převzetí zboží nebo poskytnutí služby.

5.2. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamace v souladu s platnými právními předpisy a řešit je v přiměřené lhůtě.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.

6.2. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení platebních podmínek nebo jiných podstatných závazků ze strany Kupujícího.

7. Odpovědnost

7.1. Prodávající neručí za škody, které vznikly z důvodu použití zboží nebo služeb nesprávným způsobem.

7.2. V žádném případě Prodávající neodpovídá za nepřímé, náhodné nebo následné škody způsobené Kupujícím nebo třetí stranou.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje Kupujícího v souladu s platnými právními předpisy a svou Ochranou osobních údajů.

9. Změny v obchodních podmínkách

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP. Nové VOP budou účinné ode dne jejich zveřejnění na webové stránce společnosti.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto VOP tvoří součást každé obchodní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, není-li dohodnuto jinak písemně.

10.2. Jakékoliv změny nebo dodatky k těmto VOP musí být písemné a podepsané oběma stranami.